Gulistān

Назва

Gulistān
Gulistan
Ґулістан

Дата

Тема

Перська література 13 ст.
Манускрипти
Рукопис

Мова

Опис

Copied in nesih, occasionally vocalized, by two different hands. The main text is in black ink, along with catchwords, with overlines, titles, and headers in red ink. The manuscript was previously damaged with waterstaining and a large number of folios of the original text were lost. These were replaced at a later date (1209 AH), resulting in two different organizations of the text. The original contains the text in one column, without text boxes, with 9 main lines of text in Persian and 9 corresponding lines of interlinear Ottoman Turkish translation. The translation is missing from some of the later original folios. The new additions contain no interlinear translation and contain 19 lines of text. There is marginalia, perhaps in the hand of the original text, throughout the original folios, and 18 pages of unrelated text in a third or more hands at the end of the volume.
This volume contains the Persian-language text of Sa‘dī’s Gulistan, one of the greatest poems of mediaeval Persian literature, along with an interlinear translation of the work into Ottoman Turkish. The interlinear translation is not found in the more recently added folios. At the end of the work is a single page of poetic quotations, followed by 17 pages of a the start of a Persian-Ottoman Turkish dictionary, evidently unrelated to Sa‘dī’s Gulistān.
Copyist Süleyman İbn-i Abdullah el-İsmaili.
Скопійовано насхом, іноді вокалізованим, двома різними руками. Основний текст написаний чорним чорнилом; ключові слова, контури та заголовки - червоним чорнилом. Раніше рукопис був пошкоджений водяними плямами, тому велика кількість фоліо оригінального тексту була втрачена. Вони були замінені пізніше (1209 р. хіджри), що призвело до двох різних організацій тексту. Оригінал містить текст в одній колонці, без текстових полів, з 9 основними рядками тексту перською мовою та 9 відповідними рядками міжрядкового османського турецького перекладу. У деяких пізніших оригінальних фоліо переклад відсутній. Нові доповнення містять 19 рядків тексту, але без міжрядкового перекладу. Є маргіналії, можливо, в рукописі оригінального тексту, по всьому оригінальному фоліо, та 18 сторінок непов’язаного тексту, написаного трьома чи більше особами, у кінці тому.
Цей том містить перськомовний текст "Ґулістану" Сааді, одного з найвидатніших віршів середньовічної перської літератури, разом із міжрядковим перекладом твору османською турецькою мовою. Міжрядковий переклад не знайдено в нещодавно доданих фоліо. Наприкінці твору є одна сторінка поетичних цитат, а потім 17 сторінок початку персько-османського турецького словника, очевидно, не пов’язаного з "Ґулістаном" Сааді.
Переписувач Сулейман Ібн-і Абдулла ель-Ісмаїлі.

Бібліографічне посилання

Sa‘dī, Gulistān : [manuscript] / Sa‘dī ; copyist Süleyman İbn-i Abdullah el-İsmaili. - [Ziyaret, Amasya, 1795 (1209 AH)?]. - [252] p.

Формат

text/pdf

Зв'язок

З колекції Омеляна Пріцака.

Ідентифікатор

AB-23

Документи

Arabic book # 4.pdf

Цитування

Sa‘dī, 1213 (1219?)-1292., “Gulistān,” Цифрова колекція НаУКМА, переглянуто: 1 березня 2024 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/298.