Şemayil-i şerif

Назва

Şemayil-i şerif
Revered Virtues

Дата

Тема

Турецька література
Манускрипти
Рукопис

Зв'язок

З колекції Омеляна Пріцака.

Опис

The text is copied in unvocalized nesih in black ink, with red used for titles, headers, and textboxes, except for the first two folios of the main text, which contain thick outlines in gold. The first folio of the main text also features an unvan in gold, with an undulating triangle outlined in red containing white and pink flowers, green vines and red buds on a gold background, and green shoots rising from the triangle. After the initial takriz, the text is arranged in two columns (with titles, endings, opening and post-script in a single column), incorporating 17 lines.
The main text of the volume is a description of the Prophet Muhammad’s physical appearance, characteristics, and personal history, divided according to the fihrist at the start of the work. It is likely a copy of an Ottoman Turkish translation of the Shamā’il al-nabawiyah wa’l-khaṣā’il al-Muṣṭafawiyah by al-Tirmidhī without the name of the translator immediately available. The manuscript begins with a takriz and then followed by the start of the main text, which is followed at the end by a long supplicatory poem in Ottoman Turkish. The volume contains a seal and inscription indicating its ownership by Da’i Abdi. There are frequent long comments in Ottoman Turkish in the margins.
Основний текст тому - це опис зовнішнього вигляду, характеристик і особистої історії пророка Мухаммеда, розділений відповідно до індексу на початку твору. Ймовірно, це копія османсько-турецького перекладу Shamā’il al-nabawiyah wa’l-khaṣā’il al-Muṣṭafawiyah, зробленого ат-Тірмізі, без імені перекладача. Рукопис починається з такризу, а потім іде початок основного тексту, за яким у кінці йде довгий вірш-прохання османською турецькою мовою. Том містить печатку та напис, що вказує на те, що ним володів Даї Абді. На полях часто є довгі коментарі османською турецькою мовою.
Текст скопійовано невокалізованим несіхом чорним чорнилом, із використанням червоного кольору для заголовків і текстових полів, за винятком перших двох аркушів основного тексту, які містять товсті контури золотом. Перший фоліант основного тексту також має заголовок золотим кольором із хвилястим трикутником, окресленим червоним кольором, що містить білі та рожеві квіти, зелені виноградні лози та червоні бутони на золотому тлі, а також зелені пагони, що піднімаються з трикутника. Після початкового такризу текст розміщується у дві колонки (з заголовками, кінцівками, вступною частиною та постскриптумом в одній колонці), що складається з 17 рядків.

Бібліографічне посилання

Şemayil-i şerif : [manuscript]. - [Istanbul?, 1752 (1166 AH)?]. - [194] p.

Формат

text/pdf

Ідентифікатор

AB-24

Документи

AB_24.pdf

Цитування

“Şemayil-i şerif,” Цифрова колекція НаУКМА, переглянуто: 30 вересня 2023 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/297.