Bazihatu’l-muslimîn

Назва

Bazihatu’l-muslimîn
Muslims’ Sincere Advice

Дата

Тема

Релігійна література
Мусульманство
Рукопис

Зв'язок

З колекції Омеляна Пріцака.

Опис

The text is copied in fully-vocalized nesih in black ink, with red-inked text boxes, section titles, dividing roundels, and occasional faded overlines. The text is found in a single column of 19 lines. Original Arabic quotes (fully-vocalized) are overlined in black. Pagination has been added at a later date in pencil in Arabic numerals. An obscured ownership or vakfiye stamp is found towards the end of the work.
This text is an Ottoman Turkish commentary on the Vasiyet of Birgivi, a book of religious instruction. There is considerable paratextual material, sometimes expanding the text and sometimes correcting it, as well as reading notes or comments. The paratextual materials are in hands other than the main text. Notes in Latin script, in which are more numerous in the second half of the work, are found in pencil and appear to be transcriptions of the text.
Текст копіюється повністю вокалізованим насіхом чорним чорнилом, із червоними текстовими полями, заголовками розділів, розділовими круглими лініями та іноді вицвілими накладками. Текст міститься в одній колонці з 19 рядків. Оригінальні арабські цитати (повністю озвучені) виділено чорним. Пагінація була додана пізніше олівцем арабськими цифрами. Наприкінці твору можна знайти незрозумілу печатку власності чи вакфіє.
Цей текст є османським турецьким коментарем до Vasiyet of Birgivi, книги релігійного навчання. Є значний паратекстовий матеріал, який іноді розширює текст, а іноді виправляє його, а також читає примітки чи коментарі. Паратекстові матеріали знаходяться в руках, крім основного тексту. Примітки латинським шрифтом, яких більше в другій половині твору, знайдені олівцем і, здається, є транскрипцією тексту.

Бібліографічне посилання

Mahmud el-Baypazari. Bazihatu’l-muslimîn : [manuscript] / Mahmud el-Baypazari ; copyist Halil bin İbrahim bin al-Hac Süleyman. - [Eskişehir, 1757 (1170 AH)?]. - [290] p.

Формат

text/pdf

Ідентифікатор

AB-17

Документи

Arabic book #2.pdf

Цитування

Mahmud el-Baypazari., “Bazihatu’l-muslimîn,” Цифрова колекція НаУКМА, переглянуто: 1 жовтня 2023 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/291.