Kitab-i rawdat al-islam : [manuscript] / Abidi.

Автор

Назва

Kitab-i rawdat al-islam : [manuscript] / Abidi.
Kitab-i Ravzatu’l-Islam.
Garden of Islam

Дата

Тема

Ісламська етика
Ісламські ритуали
Манускрипти

Зв'язок

З колекції Омеляна Пріцака.

Опис

The text is copied in fully-vocalized nesih in black ink, with faded red headers and text boxes. The text is divided into two columns of 15 lines each.
The Ravzatu’l-Islam, also known as Hayat Kitabı, was originally composed in 1517 CE in Istanbul and is an Ottoman Turkish textbook of Islamic ethics for leading a morally-upright life. Although a proper colophon for the text does not exist, dates can be found in the considerable paratextual content both before and after the main text, including 1195 AH (1781 CE).
Текст скопійовано повністю вокалізованим несіхом чорним чорнилом із вицвілими червоними заголовками та текстовими полями. Текст поділено на дві колонки по 15 рядків у кожній.
Ravzatu'l-Islam, також відомий як Hayat Kitab, був спочатку складений у 1517 році нашої ери в Стамбулі та є османським турецьким підручником ісламської етики щодо ведення морально-чистого життя. Хоча належного колофону для тексту не існує, у значному паратекстуальному вмісті можна знайти дати як до, так і після основного тексту, включаючи 1195 рік хіджри (1781 рік нашої ери).

Бібліографічне посилання

Abidi. Kitab-i rawdat al-islam : [manuscript] / Abidi. - [S. l., 1781?]. - [136] p.

Формат

text/pdf

Ідентифікатор

AB-16

Документи

Kitab-i_rawdat_al_islam_Knyga_molytovnyh_zibran_v_islami.pdf

Цитування

Abidi, “Kitab-i rawdat al-islam : [manuscript] / Abidi.,” Цифрова колекція НаУКМА, переглянуто: 1 жовтня 2023 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/275.