Majmū’ah

Автор

Назва

Majmū’ah
Codex
Поетична збірка поч.
XVI ст.

Дата

Тема

Арабська література
Турецька література
Перська література
Поезія
Рукопис

Мова

Зв'язок

З колекції Омеляна Пріцака.

Опис

The text is copied in nestalik. The main text of the poems are in black ink, with red titles and red outlined textboxes. The text is divided into two columns, occasionally coming back into a single central column; 15 lines per page. Arabic texts are fully vocalized, while Ottoman Turkish and Persian ones are not. A brief note at the start of the volume is dated 1168 AH (1755 CE).
A collection of poetry (qaṣīdāt, tarji’band) in Arabic, including by Ka’b bin Zuhayr and Abdul Qādir al-Jilānī (called al-Gilānī here); in Ottoman Turkish, including by Latifi, Kemalpaşazade, Baki, Yahya, and others; and in Persian. There are considerable marginal notes in Ottoman Turkish.
Основний текст віршів написаний чорним чорнилом, із червоними заголовками та червоними контурами. Текст поділено на дві колонки, іноді повертаючись до однієї центральної колонки; 15 рядків на сторінці. Тексти арабською мовою повністю вокалізовані, а тексти турецькою та перською мовами – ні. Коротка примітка на початку тому датована 1168 роком хіджри (1755 р. н. е.).
Збірка поезії арабською мовою, включно з Ка’бом бін Зухайром і Абдулом Кадіром аль-Джілані (тут називається аль-Гілані); османською турецькою, зокрема Латіфі, Кемалпашазаде, Бакі, Ях’я та іншими; і перською мовою. Османською турецькою мовою є значні примітки на полях.

Бібліографічне посилання

Majmū’ah : [manuscript] / Kaʿb ibn Zuhayr, Abdul-Qādir al-Jilānī, Latifi [et al.]. - [Istanbul?, 1755 (1168 AH)?]. - [62] p.

Формат

text/pdf

Ідентифікатор

AB-13

Документи

Poetychna_zbirka_poch._XVI_st..pdf

Цитування

Various, “Majmū’ah,” Цифрова колекція НаУКМА, переглянуто: 1 жовтня 2023 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/268.