Untitled theological tract

Назва

Untitled theological tract

Теологія

Дата

Тема

Теологія
Манускрипти

Зв'язок

З колекції Омеляна Пріцака.

Опис

Copied in fully-vocalized nesih in black ink. The text is arranged into a single column with no text boxes, 20 lines per page. As there are numerous ink blotches and one section crossed out, it is likely that this was not a fair copy but either a draft or a copy made for personal use.
The work begins with a short Ottoman Turkish poem and the title Divan-i Mustafa in rık’a, but the main text is in a completely different hand and written in prose, making it highly likely this is not the name of the main work. The bulk of the text is an Ottoman Turkish theological tract that addresses a wide variety of topics, including the Prophet Muhammad’s physical appearance, the hadith, heaven, hell, and rituals. At the end of the text is an additional note that the owner of the work is Derviş Hüseyin Efendi.

Скопійовано повністю вокалізованим насхом чорним чорнилом. Текст розміщується в одну колонку без текстових полів, по 20 рядків на сторінці. Оскільки є численні чорнильні плями та одна частина перекреслена, цілком ймовірно, що це була не чесна копія, а чернетка або копія, зроблена для особистого використання.
Твір починається з короткого османсько-турецького вірша та назви Divan-i Mustafa у стилі рика, але основний текст написаний зовсім іншою рукою та написаний прозою, тому дуже ймовірно, що це не назва основного твору. Основна частина тексту — це османсько-турецький богословський трактат, який розглядає широкий спектр тем, включаючи зовнішній вигляд пророка Мухаммеда, хадиси, рай, пекло та ритуали. У кінці тексту додаткова примітка про те, що власником роботи є Дервіш Хюсейн Ефенді.
1254 рік хіджри (1838-39 рр. н. е.)

Бібліографічне посилання

[Untitled theological tract] : [manuscript]. - [Istanbul?, 1838 (1254 AH)?]. - [88] p.

Формат

text/pdf

Ідентифікатор

AB-20

Джерело

Теологія. Рукопис 1254 року гіджри. Мова османська, почерк некаліграфічний.

Документи

Teologia_rukopys_1254_r._Gidjry_Dervish_Gusein_Efendi.pdf

Цитування

“Untitled theological tract,” Цифрова колекція НаУКМА, переглянуто: 28 листопада 2023 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/269.