Kitab Hamse bi-teallüf Yahya

Автор

Назва

Kitab Hamse bi-teallüf Yahya
Quintet Authored by Yahya
Книга п'яти

Тема

Поеми
Турецька література
Турецька поезія
Рукопис

Зв'язок

З колекції Омеляна Пріцака.

Опис

Copied in nesih script in black ink with titles and double-outlined textboxes in red ink. 17 lines per page arranged into two columns. Marginalia at the start of the manuscript and on some sheets includes sums, but some of these appear to be pasted on as repairs or cut off, as if they were written partially on an overlaid sheet of paper.
This volume contains the collected Ottoman Turkish poetry of Yahya. This collection is not the Hamse of the 16th century Ottoman poet of Albanian origin Dukagjini Yahya, also known as Taşlıcalı Yahya, as the contents do not match the five poems usually found in his Hamse, nor does the Hatime match. It is divided into an opening, followed by Vasf-ı sani, Vasf-ı salis, Tevhid-i evvel, Tevhid-i sani, Tevhid-i salis, two Hikaye, Mürtebe-yi hamse, Nev’-i salis, a series of other short poems and stories, and finally a Hatime.
Скопійовано чорним чорнилом із заголовками та подвійним контуром текстових полів червоним чорнилом. 17 рядків на сторінці, розташованих у дві колонки. Маргіналії на початку рукопису та на деяких аркушах містять суми, але деякі з них, здається, наклеєні для ремонту або обрізані, ніби вони частково написані на накладеному аркуші паперу.
У цьому томі зібрано турецьку османську поезію Ях’ї. Ця збірка не є Хамсе османського поета 16-го століття албанського походження Дукаджіні Ях’я, також відомого як Ташладжали Ях’я, оскільки зміст не збігається з п’ятьма віршами, які зазвичай містяться в його Хамсе, а також не збігається Хатіме. Він розділений на відкриття, за яким ідуть Vasf-ı sani, Vasf-ı salis, Tevhid-i evvel, Tevhid-i sani, Tevhid-i salis, два Hikaye, Mürtebe-yi hamse, Nev'-i salis, ряд інших коротких віршів та оповідань.
Переписувач: Aziz Hüseyin

Бібліографічне посилання

Yahya. Kitab Hamse bi-teallüf Yahya : [manuscript] / Yahya ; copyist Aziz Hüseyin. - [Istanbul?, 17--?]. - [54] p.

Формат

text/pdf

Ідентифікатор

AB-15

Документи

Yahya_Kitab-i_hamse_Knyga_piaty.pdf

Цитування

Yahya, “Kitab Hamse bi-teallüf Yahya,” Цифрова колекція НаУКМА, переглянуто: 1 жовтня 2023 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/267.