«Марка в Америці 10 коп.» Російсько-американської компанії

Назва

«Марка в Америці 10 коп.» Російсько-американської компанії

Дата

Розмір

5,6*4,3 см

Опис

Марка чотирикутної форми на пергаменті, у верхніх кутах – два круглі отвори. На лицьовій стороні овальна печатка із двоголовим орлом, під яким напис у три рядки: «РОССІЙС:АМЕРИ/КАНС:КОМПА/НІЙ ПЕЧАТЬ». По обідку напис: «ПОДЪ ВЫСОК: ЕГО ИМП: ВЕЛИЧ: ПОКРОВИТ:». Під печаткою напис «Десять копѣекъ.». На зворотній стороні у горизонтальному темному еліпсі, що розміщений на темному прямокутнику, напис у чотири рядки: «Марка/Въ Америкѣ/10 коп/№ 26416». Марку подарував Церковно-археологічному музею у 1876 р. вихованець Киїської духовної академії, ректор Іркутської духовної семінарії Модест (Стрельбицький). Відомі емісії марок компанії у 1816, 1822, 1826, 1834 та 1852 рр. Використовувалися як грошові знаки. Компанія (ств. 1799 р.) монопольно контролювала промисли й копалини російської Америки.

Бібліографічне посилання

Опубліковано: Київська академія в колекції Національного музею історії України : альбом-каталог / упоряд.: Максим Яременко, Ярослав Затилюк ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Нац. музей історії України. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. - С. 95.

Документи

ПГЗ-54_Марка.jpg
ПГЗ-54_Марка_зв.jpg

Цитування

“«Марка в Америці 10 коп.» Російсько-американської компанії,” ЦИФРОВА КОЛЕКЦІЯ Національного університету "Києво-Могилянська академія", переглянуто: 8 лютого 2023 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/896.