Кіевская академія въ первой половинѣ XVIII столѣтія

Назва

Кіевская академія въ первой половинѣ XVIII столѣтія

Альтернативна назва

Киевская академия в первой половине XVIII столетия

Дата

Опис

У дослідженні зібрано багатий фактичний матеріал, висвітлено роль Академії в протидії полонізації та окатоличенню України, подано відомості про її організаційну структуру і навчальні програми, проаналізовано окремі курси - поетики, риторики, філософії, богослов’я, вказано викладачів кожної дисципліни із зазначенням рукописних підручників.

Бібліографічне посилання

Вишневский, Дмитрий Кузьмич. Киевская академия в первой половине XVIII столетия : (новые данные, относящиеся к истории этой Академии за указ. время) / [соч.] Д. Вишневского. – Киев: Тип. И. И. Горбунова, 1903. – [2], II, 371 c.

Колекція

Цитування

Вишневский, Дмитрий Кузьмич, “Кіевская академія въ первой половинѣ XVIII столѣтія,” ЦИФРОВА КОЛЕКЦІЯ Національного університету "Києво-Могилянська академія", переглянуто: 8 лютого 2023 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/671.