I-е прибавление к путеводителю "Киев и его окрестности"

Назва

I-е прибавление к путеводителю "Киев и его окрестности"

Альтернативна назва

I-е прибавленіе къ путеводителю "Кіевъ и его окрестности" улицы, домовладельцы и нумера ихъ домовъ во всехъ восьми частяхъ города Киева съ его предместьями (по сведеніямъ, собраннымъ Кіевскою городскою полиціею)

Дата

Зв'язок

Документи із фонду Бібліотеки Київської Духовної Академії.

Опис

I-е прибавление к путеводителю "Киев и его окрестности" : улицы, домовладельцы и номера их домов во всех восьми частях города Киева с его предместьями (по сведениям, собранным Киевской городской полицией) / уклад Н. Тарановский. – Киев: Тип. И. и А. Давиденко, собств. дом, 1882. – 137 с.; 12*.
Опис подано сучасною орфографією.

Книга складається з восьми розділів, заголовки яких відповідають назвам територіальних частин Києва. Кожен розділ вміщуює назви вулиць, прізвища власників будинків. На початку видання міститься алфавітний покажчик до розділів. Книга "кишенькового" розміру.

Колекція

Цитування

Тарановский Н. ( уклад.), “I-е прибавление к путеводителю "Киев и его окрестности",” ЦИФРОВА КОЛЕКЦІЯ Національного університету "Києво-Могилянська академія", переглянуто: 8 лютого 2023 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/664.