Lugat-ı İbn-i Ferişte

Назва

Lugat-ı İbn-i Ferişte
İbn-i Ferişte’s Dictionary
Lugat-I Ibn Feriste
Словник Ібн Феріште

Тема

Арабська мова
Османська мова

Манускрипти
Рукопис

Мова

Зв'язок

З колекції Омеляна Пріцака.

Опис

The text is copied in large, fully-vocalized nesih in black ink, with red used for titles and separators. It is organized into a single column with no text boxes, with 9 lines per page, at the start, followed by five lines of horizontal text interspersed with diagonal text. The text ends abruptly with no follow on from the catchword on the last page, implying that it is incomplete. It contains considerable paratextual elements at the start of the volume in various hands and styles, not all of which is legible.
An Arabic-Ottoman Turkish rhyming vocabulary compiled by Abdüllatif İbn-i Abdülmecit called Ferişteoğlu (died around 879 AH/1474-75 CE), beginning with a short prose preface.
Арабсько-османський турецький римований словник, складений Абдуллатифом Ібн-і Абдулмечітом на ім’я Феріштеоглу (помер близько 879 р. хіджри/1474-75 рр. н. е.), починається з короткої прозової передмови.
Текст скопійовано великим, повністю вокалізованим несих чорним чорнилом із червоним кольором для заголовків і роздільників. Він організований в один стовпець без текстових полів, з 9 рядками на сторінці на початку, за якими йдуть п’ять рядків горизонтального тексту з вкрапленнями діагонального тексту. Текст раптово закінчується без продовження ключового слова на останній сторінці, що означає, що він неповний. Він містить значні паратекстуальні елементи на початку тому різними руками та стилями, не всі з яких розбірливі.

Бібліографічне посилання

Ferişteoğlu, Lugat-ı İbn-i Ferişte : [manuscript] / Abdüllatif İbn-i Abdülmecit called Ferişteoğlu. - [Istanbul?, 17--?]. - [104] p.

Формат

text/pdf

Ідентифікатор

AB-19

Документи

Lugat-i_Ibn_Feriste_slovnyk_Ibn_Ferishte.pdf

Цитування

Ferişteoğlu, ?-1475?, “Lugat-ı İbn-i Ferişte,” Цифрова колекція НаУКМА, переглянуто: 1 жовтня 2023 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/260.