Перегляд елементів (загалом 13)

Yarema13.jpg
Запрошення Канцелярії Президента Чехословакії Т. Масарика, 1927 р.

Yarema12.jpg
Лист від Меморіально-літературного музею Івана Франка у Львові, 1946 р.

Yarema11.jpg

Yarema10.jpg

Yarema9.jpg
Посвідчення АН УРСР , 1946-1947 р.

Yarema8.jpg
Диплом кандидата філологічних наук Я.Яреми, виданий Вченою радою Інституту української літератури ім. Шевченка АН УРСР 23 червня 1948
р.

Yarema7.jpg
Диплом доцента по кафедрі «іноземні мови» Я. Яреми, виданий Вищою Атестаційною Комісією СРСР 7 липня 1951 р.

Yarema6.jpg
Фото Я. Яреми, 1940-і рр.

Yarema5.jpg
Диплом доктора філософії Я.Яреми, виданий Карловим Університетом у Празі 23 жовтня 1922 року

Yarema4.jpg