Електронна бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Перегляд елементів (загалом 13)

  • Дата відповідний "2014-09-23"

Запрошення Канцелярії Президента Чехословакії Т. Масарика, 1927 р.

Лист від Меморіально-літературного музею Івана Франка у Львові, 1946 р.

Посвідчення АН УРСР , 1946-1947 р.

Диплом кандидата філологічних наук Я.Яреми, виданий Вченою радою Інституту української літератури ім. Шевченка АН УРСР 23 червня 1948
р.

Диплом доцента по кафедрі «іноземні мови» Я. Яреми, виданий Вищою Атестаційною Комісією СРСР 7 липня 1951 р.

Фото Я. Яреми, 1940-і рр.

Диплом доктора філософії Я.Яреми, виданий Карловим Університетом у Празі 23 жовтня 1922 року