Перегляд експозицій (загалом 5)

Документи з особового архіву О. Пріцака

01.jpg

Архів О. Пріцака має ряд характерних рис, а саме йому притаманні інформативно-документальна повнота колекції, значна кількість оригіналів документів та автографів самого О. Пріцака й інших науковців, чисельність варіантів та копій матеріалів, широкі хронологічні межі, мовне розмаїття, наявність внутрішніх колекцій, широка географія створення та відтворення документів. До трьох описів архівної колекції внесено 7940 справ, 33 213 документів на 30 2264 аркушах. Хронологічні межі архіву: VI-VIII ст. (ксерокопії текстів тюркського рунічного письма з колекції British Museum) – 2010 р. (документи з відзначення і вшанування пам’яті О. Пріцака). Переважна більшість документів архіву походять з XX ст.

Документи з особового архіву родини Дужих

Листування родини Дужих.

Документи з особового архіву Я. Яреми

Yarema13.jpg

Архів психолога, філософа, мовознавця, літературознавця, педагога, організатора українського освітянського руху в Галичині та в Чехословаччині Якима Яреми (23 вересня 1884 р. – 15 грудня 1964 р.) надійшов до Наукової бібліотеки НаУКМА разом з бібліотекою родини Ярем, яка була придбана НаУКМА у 2009 р. у нащадків Я.Яреми.

Історія Києво-Могилянської академії

Titov_Starsha_vyshcha_osvita.pdf

В колекції представлені цифрові копії друкованих видань про історію Києво-Могилянської академії.

Листи Ярослава Дужого

Листування родини Дужих.