Диплом кандидата наук

Соціальні закладки

Image Viewer

Click below to view an image using the Zoom.it viewer.

Item Relations

This item has no relations.

Назва

Диплом кандидата наук

Опис

Диплом кандидата філологічних наук Я.Яреми, виданий Вченою радою Інституту української літератури ім. Шевченка АН УРСР 23 червня 1948
р.

Джерело

Документи з архіву Я.Яреми.

Видавець

Науковий архів НаУКМА.

Дата

Жертводавець

Яким Ярема

Формат

jpg

Мова

Російська

Цитування

“Диплом кандидата наук,” Електронна бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія", accessed 18 листопада 2017 р., http://dlib.ukma.edu.ua/document/47.