Browse Items (9 total)

  • Language is exactly "Латинська"

Yarema5.jpg
Диплом доктора філософії Я.Яреми, виданий Карловим Університетом у Празі 23 жовтня 1922 року
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2