Перегляд елементів (загалом 717)

К-3085_Плакета КМА.jpg
Рельєфне зображення Староакадемічного корпусу з написом «Київська академія» в обрамленні рослинного орнаменту.

К-2824_Плакета.jpg
Рельєфне зображення навчального корпусу КМА коричневого та зелено-брунатного кольору із написом «Акадємія Києво- Могилянська» та роки «1615/1817». Плакета із серії «Стародавня архітектура» української художниці-кераміста Галини Сильвестрівни…

М-46_Портрет гетьмана Івана Мазепи.jpg
Імовірно, портрет є копією з гравійованого зображення гетьмана у виданнях Бантиша-Каменського першої пол. ХІХ ст. У 1887 році його куплено для Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії.

М-28_Самойлович_Іван.jpg
Іван Самойловича у кафтані, з кольчугою та плащем – за типажем нагадує гравійоване зображення гетьмана у виданнях Бантиша-Каменського першої пол. ХІХ ст. З 1887 р. його викуплено для Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії.

М-34_Хмельницький.jpg
Гетьман зображений в темно-зеленому жупані, з булавою у правій руці та шаблею у лівій. Риси обличчя є відмінними від відомого достовірного зображення гетьмана, виконаного Вільгельмом Гондіусом у 1651 р. Ймовірно, портрет є копією з гравійованого…

Шереметьєв Борис _М-446.jpg
Портрет московського полководця та дипломата, який здобув освіту у Києво-Могилянській академії. Зберігався в колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії з 1909 року, куди надійшов з Митрополичого будинку Києво-Софійського…

ММ-80_Макет КМА.jpg
Макет виготовлено у Науково-дослідному інституті теорії та історії архітектури і будівельної техніки, що перебував у складі Академії будівництва й архітектури УРСР

ПГЗ-54_Марка.jpg
Марка чотирикутної форми на пергаменті, у верхніх кутах – два круглі отвори. На лицьовій стороні овальна печатка із двоголовим орлом, під яким напис у три рядки: «РОССІЙС:АМЕРИ/КАНС:КОМПА/НІЙ ПЕЧАТЬ». По обідку напис: «ПОДЪ ВЫСОК: ЕГО ИМП: ВЕЛИЧ:…
Вихідні формати

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2