Кіевскій митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники

Назва

Кіевскій митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники

Альтернативна назва

Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники

Дата

Бібліографічне посилання

Голубев, Степан Тимофеевич, Кіевскій митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники : (опытъ историческаго изследованія) [факсимільна репродукція] / С. Голубев. - Київ : Типографія Г.Т. Корчакъ-Новицкаго : 1883-1898. Типографія С.В. Кульженко, - 2 т.

Формат

text/pdf

Посилання

Замовити в е-каталозі Наукової бібліотеки НаУКМА.

Документи

Golubev_t2.pdf
Golubev_t1.pdf

Цитування

Голубев, Степан Тимофеевич, 1848-1920., “Кіевскій митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники,” Цифрова колекція НаУКМА, переглянуто: 1 жовтня 2023 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/8.