Старый корпус Киевской академии (Мазепин) и его ”репарация” при архиепископе Рафаиле Заборовском

Назва

Старый корпус Киевской академии (Мазепин) и его ”репарация” при архиепископе Рафаиле Заборовском

Дата

Тема

Києво-Могилянська академі
Історія

Опис

Представлено працю церковного історика, професора Київської духовної академії та університету Тимофія Степановича Голубєва (1848–1920), видану в 1913 році. Автором досліджено історію Київської академії, окрему увагу приділено старому Мазепиному корпусу (староакадемічному), що нині належить Києво-Могилянській академії. Проаналізовано історію споруди, окрему увагу приділено реконструкції за митрополита Рафаїла (в миру Михайло Заборовський), яка, на думку автора, спотворила споруду. Наведені ілюстрації зображують споруду до реконструкції.

Бібліографічне посилання

Голубев С.Т. Старый корпус Киевской академии (Мазепин) и его «репарация» при архиепископе Рафаиле Заборовском / С.Т. Голубев. - Киев, 1913.

Формат

text/pdf

Документи

Holubev_Staryy_korpus_Mazepyn..pdf

Цитування

Голубев, Степан Тимофеевич, 1848-1920, “Старый корпус Киевской академии (Мазепин) и его ”репарация” при архиепископе Рафаиле Заборовском,” Цифрова колекція НаУКМА, переглянуто: 1 жовтня 2023 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/131.