Памяти П.Д. Юркевича, бывшаго ученика и профессора Кіевской дух. Академии (1826-1874 г.)

Назва

Памяти П.Д. Юркевича, бывшаго ученика и профессора Кіевской дух. Академии (1826-1874 г.)

Дата

Тема

Київська духовна академія
Українські філософи 19 ст.

Бібліографічне посилання

Титов Ф. И. Памяти П.Д. Юркевича, бывшаго ученика и профессора Кіевской дух. Академии (1826-1874 г.) / Ѳ.И. Титовъ. - Кіевъ : Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра, 1911. - 12 с.

Формат

text/pdf

Посилання

Замовити в е-каталозі Наукової бібліотеки НаУКМА.

Документи

Tytova_pamyaty_Yurkevycha.pdf

Цитування

Титов, Федор Иванович, 1864-1935., “Памяти П.Д. Юркевича, бывшаго ученика и профессора Кіевской дух. Академии (1826-1874 г.),” ЦИФРОВА КОЛЕКЦІЯ Національного університету "Києво-Могилянська академія", переглянуто: 21 жовтня 2021 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/797.