ЦИФРОВА КОЛЕКЦІЯ  Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Введеніе въ славяновѣдѣніе

Назва

Введеніе въ славяновѣдѣніе
Введение в славяноведение

Дата

Тема

Старослов'янська мова

Бібліографічне посилання

Щепкин, В. Н. Конспектъ лекцій по старославянскому языку : на правахъ рукописи ; Введеніе въ славяновѣдѣніе : [в одній оправі] / В.Н. Щепкинъ ; Издательское О-во при Историческо-философскомъ факульете М. В. Ж. К. - Москва : Типо-Литографія С. М. Мухарскаго, [1915]. - 135, [6], 149 с. - Конволют об'єднує 2 видання.

Формат

text/pdf

Посилання

Замовити в е-каталозі Наукової бібліотеки НаУКМА.

Документи

Schepkin_Vvedenie.1-watermark.pdf

Цитування

Щепкин, В. Н., “Введеніе въ славяновѣдѣніе,” ЦИФРОВА КОЛЕКЦІЯ Національного університету "Києво-Могилянська академія", переглянуто: 28 лютого 2020 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/76.

Social Bookmarking