Галшка Гулевичівна

Назва

Галшка Гулевичівна

Дата

Опис

Ювілейна монета номіналом 2 гривні, випущена Національним банком України. Монету було введено в обіг 27 січня 2015 року. Належить до серії «Видатні особистості України». На аверсі монети розміщено, зокрема, стилізовану композицію, що символізує передавання землі, — на тлі сторінки з автографом Галшки Гулевичівни зображено перо (угорі) та печатку (унизу). На реверсі монети зображено стилізовану композицію: угорі — фасад будинку, з якого починалася історія Київської братської школи, під яким напис Галшка Гулевичівна та роки її життя 1575/1642, ліворуч зображено Галшку Гулевичівну з дітьми.

Формат

image/jpeg

Матеріал

Нейзильбер

Документи

vm_naukma_galshka_coin.jpg
vm_naukma_galshka_coin_reverse.jpg

Цитування

“Галшка Гулевичівна,” ЦИФРОВА КОЛЕКЦІЯ Національного університету "Києво-Могилянська академія", переглянуто: 7 грудня 2019 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/572.

Social Bookmarking