До старо-руської діялєктольогії : (іще до питання про галицько-волинське наріче)

Назва

До старо-руської діялєктольогії : (іще до питання про галицько-волинське наріче)

Дата

Тема

Староруська мова
Діалектологія

Бібліографічне посилання

Розов В. О. До старо-руської діялєктольогії : (іще до питання про галицько-волинське наріче) / написав Володимир Розов. - [Б. м. : б. в., 1900?]. - 30 с. - Дане джерело – стаття із книги, назва якої не встановлена. Вірогідно це Записки Наукового Товариства ім. Шевченка т. LXXVII (є посилання на дане видання на першій та сімнадцятій сторінці).

Формат

text/pdf

Посилання

Замовити в е-каталозі Наукової бібліотеки НаУКМА.

Документи

rozov_do_staro_ruskoj.pdf

Цитування

Розов, Володимир Олексійович, 1876-1940., “До старо-руської діялєктольогії : (іще до питання про галицько-волинське наріче) ,” ЦИФРОВА КОЛЕКЦІЯ Національного університету "Києво-Могилянська академія", переглянуто: 5 грудня 2019 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/488.

Social Bookmarking