ItemТекст

Spis ważniejszych miejscowości w powiecie starokonstantynowskim na Wołyniu z 32 rycinami