Kronika ziemie rvskiey. K. 3

Автор

Назва

Kronika ziemie rvskiey. K. 3

Альтернативна назва

Хроніка європейської Сарматії
Хроніка Руської землі. книга 3

Дата

Тема

Україна
Історія
Велике князівство Литовське

Мова

Бібліографічне посилання

Gwagninus, Alexander, Kronika ziemie rvskiey. W ktorey sie zamyka wszystkich Miast, Zamkow, y Prowinciy, do niey nalezacych, krotkie opisanie ; Tudziez tez Xiazat y Monarchow onych dawnych, z ktorych sie zacne y wielkie Familie na Rusi, y w Wielkim X. Litewskim rozrodzily, Genealogia : Atosa / [Alexander Gwagninus]. - W Krakowie : w Drukarniey Mikolaia Loba, 1611. - [2], Ksiegi III: 40 с. [1] ; С. 107-128. ил. - Конволют включає 2 видання. - Напис на внутрішній стороні задньої обкладинки: "Від Ф.П. Максименка. Італія".

Формат

text/pdf

Посилання

Замовити в е-каталозі Наукової бібліотеки НаУКМА.

Документи

Kronika ziemie rvskiey. _ Atofa. Ksiegi III.pdf

Цитування

Gwagninus Alexander, “Kronika ziemie rvskiey. K. 3,” Цифрова колекція НаУКМА, переглянуто: 1 жовтня 2023 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/240.