ItemТекст

Współczesna literatura polska: okresem 1919-1930 uzupelnil Kołaczkowski Stefan