Категории

Назва

Категории

Дата

Тема

Грецька філософія
Антична філософія

Бібліографічне посилання

Аристотель. Категории / Аристотель ; перевод А.В. Кубицкого ; ред., вступ. статья и примеч. Г.Ф. Александрова. - М. : Государственное социально-экономическое изд-во, 1939. - 83 с.

Формат

text/pdf

Посилання

Замовити в е-каталозі Наукової бібліотеки НаУКМА.

Документи

Aristotel.pdf

Цитування

Аристотель, (384-322 до н.э.), “Категории,” Цифрова колекція НаУКМА, переглянуто: 1 жовтня 2023 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/1283.