Епископъ Игнатій Брянчаниновъ : его жизнь, личность и морально-аскетическія воззрѣнія

Назва

Епископъ Игнатій Брянчаниновъ : его жизнь, личность и морально-аскетическія воззрѣнія

Альтернативна назва

Епископ Игнатий Брянчанинов : его жизнь, личность и морально-аскетические воззрения

Дата

Тема

Релігійні діячі
Православні діячі

Бібліографічне посилання

Соколов Л. Епископъ Игнатій Брянчаниновъ : его жизнь, личность и морально-аскетическія воззрѣнія : в 2-х ч. с прилож. / Леонидъ Соколовъ. - Кіевъ : [Типографія 1-й Кіевской Артели Печатного Дела], 1915. - ч. : портр. - Дарчий напис. - Micтить пoкaжчик.

Формат

text/pdf

Посилання

Замовити в е-каталозі Наукової бібліотеки НаУКМА.

Документи

Epyskop`_Ygnatij_Bryanchanynov.pdf

Цитування

Соколов, Леонид., “Епископъ Игнатій Брянчаниновъ : его жизнь, личность и морально-аскетическія воззрѣнія,” Цифрова колекція НаУКМА, переглянуто: 30 вересня 2023 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/1163.