Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода

Назва

Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода

Дата

Тема

Українські філософи - 18 ст.
Сковорода, Григорій Савич, 1722-1794.

Опис

Багалій присвятив філософії Сковороди десять праць. Перша з них датована 1894 роком , остання з'явилась у світ 1926 року як підсумок тривалих досліджень. Цю працю видано один раз малим тиражем, і вона давно стала великою рідкістю.

Бібліографічне посилання

Багалій Д. І. Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода / Д. І. Багалій. - Харків : Державне видавництво України, 1926. - 397 с.

Формат

text/pdf

Посилання

Замовити в е-каталозі Наукової бібліотеки НаУКМА.

Документи

Bahalii_Ukrainskyi_mandrovanyi_filosof.pdf

Цитування

Багалій, Дмитро Іванович, 1857-1932., “Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода,” Цифрова колекція НаУКМА, переглянуто: 1 березня 2024 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/1158.