ЦИФРОВА КОЛЕКЦІЯ  Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Certificate of Appreciation

Назва

Certificate of Appreciation

Дата

Формат

text/jpg

Права

Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Документи

sertificate.jpg

Цитування

Warren Beautification Commission, “Certificate of Appreciation,” ЦИФРОВА КОЛЕКЦІЯ Національного університету "Києво-Могилянська академія", переглянуто: 30 травня 2020 р., https://dlib.ukma.edu.ua/document/115.

Social Bookmarking