Перегляд елементів (загалом 22)

Yarema7.jpg
Диплом доцента по кафедрі «іноземні мови» Я. Яреми, виданий Вищою Атестаційною Комісією СРСР 7 липня 1951 р.

Yarema5.jpg
Диплом доктора філософії Я.Яреми, виданий Карловим Університетом у Празі 23 жовтня 1922 року

Yarema8.jpg
Диплом кандидата філологічних наук Я.Яреми, виданий Вченою радою Інституту української літератури ім. Шевченка АН УРСР 23 червня 1948
р.

2.jpg
Український оригінал тексту так званої Конституції Пилипа Орлика (місце зберігання - Російський державний архів давніх актів, Москва),…

Yarema13.jpg
Запрошення Канцелярії Президента Чехословакії Т. Масарика, 1927 р.

Yarema12.jpg
Лист від Меморіально-літературного музею Івана Франка у Львові, 1946 р.

Yarema2.jpg
Лист від Наукового товариства ім. Шевченка у Львові до Я.Яреми, 1940 р.

_2.jpg

Yarema11.jpg

_5.jpg