Перегляд елементів (загалом 13)

Yarema7.jpg
Диплом доцента по кафедрі «іноземні мови» Я. Яреми, виданий Вищою Атестаційною Комісією СРСР 7 липня 1951 р.

Yarema5.jpg
Диплом доктора філософії Я.Яреми, виданий Карловим Університетом у Празі 23 жовтня 1922 року

Yarema8.jpg
Диплом кандидата філологічних наук Я.Яреми, виданий Вченою радою Інституту української літератури ім. Шевченка АН УРСР 23 червня 1948
р.

Yarema13.jpg
Запрошення Канцелярії Президента Чехословакії Т. Масарика, 1927 р.

Yarema12.jpg
Лист від Меморіально-літературного музею Івана Франка у Львові, 1946 р.

Yarema2.jpg
Лист від Наукового товариства ім. Шевченка у Львові до Я.Яреми, 1940 р.

Yarema11.jpg

Yarema10.jpg

Yarema1.jpg
Запрошення на Педагогічний з'їзд, який відбувався у Львові 2-3 листопада 1935 року, де Я.Ярема виступив з доповіддю.

Yarema9.jpg
Посвідчення АН УРСР , 1946-1947 р.