Електронна бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Перегляд елементів (загалом 13)

  • Дата відповідний "2014-09-23"

Диплом доцента по кафедрі «іноземні мови» Я. Яреми, виданий Вищою Атестаційною Комісією СРСР 7 липня 1951 р.

Диплом доктора філософії Я.Яреми, виданий Карловим Університетом у Празі 23 жовтня 1922 року

Диплом кандидата філологічних наук Я.Яреми, виданий Вченою радою Інституту української літератури ім. Шевченка АН УРСР 23 червня 1948
р.

Запрошення Канцелярії Президента Чехословакії Т. Масарика, 1927 р.

Лист від Меморіально-літературного музею Івана Франка у Львові, 1946 р.

Лист від Наукового товариства ім. Шевченка у Львові до Я.Яреми, 1940 р.

Запрошення на Педагогічний з'їзд, який відбувався у Львові 2-3 листопада 1935 року, де Я.Ярема виступив з доповіддю.

Посвідчення АН УРСР , 1946-1947 р.