Електронна бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Конспектъ лекцій по старославянскому языку

Автор

Щепкин, В. Н.

Назва

Конспектъ лекцій по старославянскому языку
Конспект лекций по старославянскому языку

Тема

Старослов'янська мова

Джерело

Щепкин, В. Н. Конспектъ лекцій по старославянскому языку : на правахъ рукописи ; Введеніе въ славяновѣдѣніе : [в одній оправі] / В.Н. Щепкинъ ; Издательское О-во при Историческо-философскомъ факульете М. В. Ж. К. - Москва : Типо-Литографія С. М. Мухарскаго, [1915]. - 135, [6], 149 с. - Конволют об'єднує 2 видання.

Видавець

Наукова бібліотека НаУКМА.

Дата

Жертводавець

Москаленко, Н. А.

Зв'язки

Введеніе въ славяновѣдѣніе : [в одній оправі]

Формат

pdf

Мова

Російська

Код

811.163.1(075.8) Щ584

Документи

Колекція

Цитування

Щепкин, В. Н., “Конспектъ лекцій по старославянскому языку,” Електронна бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія", accessed 21 вересня 2017 р., http://dlib.ukma.edu.ua/document/77.

Соціальні закладки