Объ отмѣнѣ стѣсненій малорусскаго печатного слова

Соціальні закладки

Назва

Объ отмѣнѣ стѣсненій малорусскаго печатного слова
Об отмене стеснений малорусского печатного слова

Тема

Українська мова Історія Росія.

Джерело

Объ отмѣнѣ стѣсненій малорусскаго печатного слова / [Императорская Академія Наукъ]. - Кіевъ : Типографія Первой Кіевской Артели Печатнаго Дѣла, 1914. - 42 с. - Опис з обкл. - Перепечатано съ частнаго петербургскаго изданія 1910 г.

Видавець

Наукова бібліотека НаУКМА.

Дата

Жертводавець

Зеркаль О.

Формат

pdf

Мова

Російська

Код

947.0 О-128

Колекція

Цитування

“Объ отмѣнѣ стѣсненій малорусскаго печатного слова,” Цифрова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія", accessed 20 лютого 2018 р., http://dlib.ukma.edu.ua/document/74.